Warsztaty

ELASTOGRAFIA W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
Elastografia znajduje szczególne zastosowanie w diagnostyce onkologicznej. Pozwala nie tylko na wykrycie zmian nowotworowych, ale także na ich zróżnicowanie, określenie głębokości ewentualnego naciekania otaczających struktur, a ponadto precyzyjne ukierunkowanie biopsji pod kontrolą obrazu USG. W ramach PTGO powstała Grupa Robocza ds. Diagnostyki elastograficznej nowotworów kobiecych. Lekarze pracujący w Grupie przez wiele tygodni, korzystając z aparatów firmy Hitachi, sprawdzali możliwości jakie daje elastografia i doskonalili jej wykorzystanie w badaniu kobiet.
Na bazie kilkuset przebadanych pacjentek przygotowywane są obecnie wytyczne PTGO dotyczące badania elastograficznego w nowotworach u kobiet. W czasie warsztatów Koledzy pracujący w ramach Grupy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem w formie wykładów i w części praktycznej gdzie wykonywane będą badania pacjentek.
Zdajemy sobie sprawę, że opinie lekarzy na temat elastografii są podzielone. Tym chętniej zapraszamy do skorzystania podczas warsztatów z elastografii w najlepszym możliwym wydaniu, na aparatach firmy Hitachi, która pierwsza udostępniła lekarzom tę metodę i ma największe doświadczenie w jej rozwijaniu. Warto przyjrzeć się, jak lata doskonalenia technologii zaowocowały w postaci metody diagnostycznej wysoce wiarygodnej, w istotny sposób wspomagającej pracę lekarza.


HISTEROSKOPIA AMBULATORYJNA
Histeroskopia ambulatoryjna jest nowoczesną, małoinwazyjną metodą pozwalającą na dokładną diagnostykę jamy macicy, kanału szyjki macicy oraz ścian pochwy. Rozwój techniki w ostatnich latach umożliwił wykonywanie histeroskopii w gabinecie ginekologicznym, bez konieczności hospitalizacji.
W czasie warsztatów zaprezentujemy Państwu przypadki kliniczne obejmujące wywiad, badania obrazowe, wskazania i kwalifikacja do histeroskopii, przeprowadzimy zabiegi na żywo oraz zapraszamy do ćwiczeń na trenażerach.

Prowadzący:
Robert Jach, Andrzej Zmaczyński – Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Andrzej Kisiel – Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala w Białej Podlaskiej.

Jak diagnozować i leczyć chorych na raka jajnika z mutacją w genach BRCA
Właściwa diagnostyka jest niezbędnym elementem w leczeniu ukierunkowanym molekularnie pacjentek chorujących na raka jajnika. Nawet 25% chorych na raka jajnika może skorzystać z tego leczenia przy prawidłowym postępowaniu diagnostycznym. Warsztat będzie poświęcony aspektom praktycznym związanym zarówno z diagnostyką molekularną jak i leczeniem pacjentek chorujących na raka jajnika.

Program warsztatów:
- "Diagnostyka mutacji genów BRCA" - dr n. med. Artur Kowalik (CO Kielce)
- "Rozliczanie badań genetycznych BRCA w szpitalach o różnym poziomie referencyjności" - mgr Joanna Szulganiuk - Kierownik Działu Świadczeń Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
- "Czy diagnostyka genetyczna zmienia losy chorych na raka jajnika?" - prof. M. Bidziński (CO Warszawa)
- "Case study - Przypadki pacjentek" - dr Anna Dańska-Bidzińska (Sz. Kliniczny Warszawa)
- Dyskusja

TERMOWIZJA W PROFILAKTYCE RAKA PIERSI
System Braster Pro to urządzenie medyczne, bazujące na ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej, służące do profilaktyki raka piersi. Urządzenie wykrywa zmiany termiczne, różnicując w ten sposób tkankę zdrową od nowotworowej, może więc być skutecznym narzędziem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ginekologa przed standardowymi procedurami diagnostycznymi (USG piersi, mammografia).
Braster Pro korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które poddają obrazy termograficzne piersi, zebrane podczas badania, automatycznej interpretacji. Rezultatem badania jest informacja przekazywana do lekarza, w jakim zakresie zostały przekroczone normy asymetrii termicznej zarówno strukturalnej jak i powierzchniowej badanych piersi, a więc czy istnieje podejrzenie zmiany nowotworowej i konieczność pogłębionej diagnostyki.
W ramach warsztatów wysłuchają Państwo wykładu lekarza praktyka korzystającego z urządzenia oraz będą mogli Państwo wykonać badanie pacjentki urządzeniem BRASTER PRO

LIMFADENEKTOMIA W LECZENIU NOWOTWORÓW MACICY (WĘZEŁ WARTOWNICZY)
Na warsztatach przedstawimy podstawy teoretyczne koncepcji węzła wartowniczego. Identyfikacja i ocena histopatologiczna węzła wartowniczego u pacjentek operowanych z powodu nowotworów narządu płciowego pozwala u wybranych pacjentek uniknąć pełnej limfadnektomii. Uprzednio węzły wartownicze identyfikowane były przy pomocy metod barwnikowych lub radioizotopowych. Obecnie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych videolaparoskopów z opcją fluorescencji możliwa jest łatwiejsza i bezpieczniejsza identyfikacja węzła wartowniczego. Podczas warsztatów wykonany będzie zabieg operacyjny z zastosowaniem powyższej techniki oraz prezentacje filmowe.

Prowadzący:
Rafał Tarkowski - I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii SPSK 1, Lublin